Sedumdak van 40m2 met 15 soorten sedum.
Bij regen kan het gewicht tot ruim 3 ton toenemen.