thematische portretten voor de omslag van een boek
i.o.v. Universiteit Utrecht